img

Sifat sifat allah akidah akhlak

  • 20IIS104 Alya Zahra Ramadhani
  • 14 Sep 2020 18:51
  • Tips

Sifat wajib bagi Allah ada 20 yaitu:wujud,qidam,baqa',mukhalafatul lilhawaditsi,qiyamuhu binafsihi,wahdaniyah,qudrat,iradat,muridan,aliman,hayyan,sami'an,bashiran,dan mutakalliman.

 

Sifat mustahil bagi Allah :

'Adam:Tiada (bisa mati)

Huduth:Baharu (bisa di perbaharui)

Fana':Binasa (tidak kekal/mati)

Mumatsalatu lil hawadisti:Menyerupai makhluknya

Qiyamuhu Bighayrihi:Berdiri dengan yang lain

Ta'addud:Berbilang-bilanh (lebih dari satu

Ajzun:Lemah

Karahah:Terpaksa 

 

All Comments

No Comments

Your Comment

Sponsor

Categories

Top News

Tags

Share Links