img

Mengenal tasawuf lebih dalam

  • 18IIK226 Rahman Niah Rinjani
  • 16 Sep 2020 14:37
  • Akhlak

*PENDAHULUAN

 

Islam merupakan agama yang menghendaki kebersihan lahiriah sekaligus batiniah. Hal ini tampak misalnya melalui keterkaitan erat antara niat (aspek esoterik) dengan beragam praktek peribadatan seperti wudhu, shalat dan lainnya (aspek eksoterik).  Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia.

 

*KEDUDUKAN TASAWUF DALAM ISLAM

 

-Pertama, sebagai metode atau jalan untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah.

-Kedua, sebagai metode untuk mencapai derajat ihsan.

-Ketiga, tasawuf sebagai sarana memperkuat mental, ketabahan dalam beribadah.

-Keempat, tasawuf sebagai landasan dalam mengaplikasikan rasa syukur baik syukur secara lisan, tingkah laku atau kemantapan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah.

-Kelima, tasawuf sebagai ruang untuk menilai dan mempelajari kelemahan diri didalam melaksanakan kewajiban atau perbuatan baik dan kesukaran dalam menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh islam.

 

*MANFAAT TASAWUF

 

Membersihkan hati agar sampai kepada Ma'rifat Allah swt. Sebagai ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan diakhirat dan mendapatkan keridaan Allah swt, dan mendapat kebahagiaan abadi.

 

*TUJUAN TASAWUF

 

Mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Inti sari ajaran tasawuf bertujuan mencapai hubungan langsung dengan Allah swt. Sehingga seseorang akan merasa berada di hadirat-nya. Tasawuf memiliki tujuan yang baik yaitu kebersihan diri dan taqorrub kepada Allah swt.

 

*SEJARAH TASAWUF DALAM ISLAM

 

Tasawuf pada mulanya adalah bagian dari ajaran zuhd dalam islam. Yaitu lebih berkosentrasi dalam pendekatan diri kpd Allah swt dengan ketaatan dan ibadah. Semakin jauh dari zaman Rasulullah semakin banyak aliran-aliran tasawuf berkembang. 

 

Ada tiga unsur dalam diri manusia yaitu: Ruh, akal dan jasad. Adapun inti dari tasawuf sendiri ialah tekun beribadah, menjauhi kemewahan dunia dan mengasingkan diri dari manusia untuk beribadah sebagaimana para sahabat dan ulama melakukannya.

 

*KAITAN TASAWUF DENGAN TAREKAT

 

Hubungan tasawuf dengan tarekat dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tarekat adalah cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kpd Allah.

 

*Tarekat Tijaniyah

 

Tarekat tijaniyah melarang murid2nya mengunjungi makam syeikh2 terdekat dan tidak diperbolehkan merangkap menjadi anggota tarekat lainnya. Amalan zikir dalam tarekat tijaniyah terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu istigfar, shalawat, dan haillah. Inti ajarannya sebagai upaya mengosongkan jiwa dari sifat2 lupa terhadap Allah dan mengisinya secara terus menerus dengan menghadirkan jiwa Allah melalui zikir, sifat2, hukum2 perbuatan Allah.

 

*Adapun cara agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara:

 

-Mendirikan sholat

-Membaca Al-qur'an

-selalu menjadi pribadi yang bersyukur

-berzikir dan jalankan ibadah sunah

All Comments

No Comments

Your Comment

Sponsor

Categories

Top News

Tags

Share Links